นโยบายการคืนสินค้า

  1. การยกเลิกการสั่งซื้อ :

ลูกค้าสามารถยกเลิกการสั่งซื้อได้ภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่ได้รับสินค้า ทั้งนี้ในการยกเลิกการสั่งซื้อสินค้ามีข้อจำกัด ดังนี้

– สินค้าต้องยังไม่เปิดใช้งาน

– สินค้าต้องไม่ชำรุด เสีย หรือเสียหายจากการกระทำของลูกค้าไม่ว่าโดยเจตนาหรือไม่ และบรรจุภัณฑ์ต้องอยู่ในสภาพซึ่งบริษัทจะรับคืนได้

 

  1. การเปลี่ยนสินค้า :

ทันทีที่ได้รับสินค้า กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า อุปกรณ์ ชิ้นส่วนต่างๆ ตลอดจนของแถมของสินค้านั้นๆ หากสินค้าเสียหาย แตกหัก ชำรุด ผิดแบบหรือไม่ตรงกับที่สั่งหรือที่ปรากฏในเว็บไซต์ อันเกิดจากทางบริษัทหรือระหว่างการจัดส่ง ทางบริษัทยินดีที่จะรับเปลี่ยนและจัดส่งสินค้าที่ถูกต้อง ให้กับลูกค้าใหม่ภายใน 7 วันทำการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยลูกค้าสามารถแจ้งบริษัทเพื่อทำการขอเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน15 (สิบห้า) วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า ยกเว้นสินค้าประเภทอาหาร ลูกค้าสามารถแจ้งเพื่อเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 7 (เจ็ด) วัน

 

  1. การคืนสินค้า :

– บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้า โดยลูกค้าจะต้องเก็บสินค้าและอุปกรณ์ทั้งหมดที่ได้รับ ใส่ในกล่อง ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย

– ปริมาณของสินค้าจะต้องคงเหลืออยู่เกินกว่าร้อยละ 75 ของปริมาณทั้งหมด

 

  1. การคืนเงิน :

– กรณียกเลิกการสั่งสินค้า (ก่อนได้รับสินค้า) ลูกค้าที่ชำระเงินแล้วจะได้รับเงินคืนด้วยการโอนเข้าบัญชีธนาคารที่ลูกค้าแจ้งให้ทราบ ภายใน 15 วันทำการ หลังจากได้รับการแจ้งยกเลิก

– กรณีรับสินค้าแล้ว แต่ขอยกเลิก ลูกค้าที่ชำระเงินแล้วจะต้องส่งคืนสินค้า ลูกค้าจะได้รับเงินคืนด้วยการโอนเข้าบัญชีธนาคารที่ลูกค้าแจ้งให้ทราบ ภายใน 15 วันทำการ หลังจากที่สินค้านั้นได้ส่งกลับคืนถึงบริษัทและได้มีการตรวจสอบสภาพสินค้าแล้ว

 

  1. การบริการหลังการขาย/ การประกันสินค้า :

– กรณีสินค้ามีปัญหาเรื่องคุณภาพภายในระยะเวลาประกัน ไม่มีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม หรือค่าขนส่ง

– กรณีสินค้าเสียหายภายใต้ความรับผิดชอบของลูกค้า หรือใช้งานผิด ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในการซ่อมแซมและการขนส่ง แม้ว่าสินค้านั้นจะยังอยู่ในระยะเวลารับประกันก็ตาม

 

  1. หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร 096-009-3570 หรือ info@matchazuki.com