Houjicha Caramel Macchiato

Houjicha Caramel Macchiato

โฮจิฉะคาราเมลมัคคิอาโต

houjicha caramel macchiato
ホウジチャカラメルマキアト

เหล่าคอชาเขียวที่ชอบกลิ่นหอมของโฮจิฉะชาเขียวคั่ว
แสนอร่อย คงจะพลาดเมนูนี้ไม่ได้เลยนะครับ

เมนูที่หวาน มัน กลมกล่อม หอมอร่อยถึงรสชาติ

มาลองดูวิธีทำแสนง่าย แต่คุ้มค่ากันดีกว่าครับ

.

 

———————————-

“เลือกชาเขียวพรีเมี่ยม เลือก MatchaZuki”

More info – www.matchazuki.com

プレミアマッチャ

#MatchaZuki#PremiumMatchaFromUji