โดรายากิชาเขียวไส้ถั่วแดง ขนมสไตล์ญี่ปุ่น
|

โดรายากิชาเขียวไส้ถั่วแดง ขนมสไตล์ญี่ปุ่น

อั๊ง อัง อัง ทดเทโมะไดอิสึกิ โดราเอม่อนนนน… สวัสด…