เกรดของมัทฉะ

มัทฉะซึกิ - เพราะเราเลือกมัทฉะ อย่างคนรักมัทฉะ

JAPANESE MATCHA

日本茶

100% PREMIUM MATCHA POWDER

CEREMONIAL GRADE

COOKING GRADE