Login

Register

Login

Register

Please add Image or Slider Widget in Appearance Widgets Page Banner.
If you would like to use different Widgets on each page, we reccommend Widget Context Plugin.
ChawanChawan

CHAWAN

茶碗

ถ้วยชงชา (茶碗) ถ้วยชงชาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 ซม. สูง 8 ซม. ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าถ้วยชาทั่วไป เพื่อทำความสะดวกสำหรับการใช้แปรงไม้ไผ่ญี่ปุ่นในการคนมัทฉะ ที่ขอบถ้วยมีจอก เพื่อให้เทชาได้ง่าย และพื้นผิวด้านในส่วนก้นทำเป็นลวดลายตาราง เพื่อให้ละลายผงมัทฉะได้ง่ายขึ้น

จำนวน ราคา
≥ 10 ชิ้น ฿ 561 – ฿ 502

คำอธิบาย

ถ้วยชงชา (茶碗) ถ้วยชงชาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 ซม. สูง 8 ซม. ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าถ้วยชาทั่วไป
เพื่อทำความสะดวกสำหรับการใช้แปรงไม้ไผ่ญี่ปุ่นในการคนมัทฉะ ที่ขอบถ้วยมีจอก เพื่อให้เทชาได้ง่าย
และพื้นผิวด้านในส่วนก้นทำเป็นลวดลายตาราง เพื่อให้ละลายผงมัทฉะได้ง่ายขึ้น

Customers' review

5 stars 0 0 %
4 stars 0 0 %
3 stars 0 0 %
2 stars 0 0 %
1 star 0 0 %

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may write a review.